Usługi

Zmiany w kodach odpadów

Odpady dzieli się na grupy, które podzielone są pod względem materiału i sposobu ich produkcji. Wprowadziło je ministerstwo środowiska 27 września 2001 roku, aby ułatwić ich utylizację oraz wyznaczyć te, które trzeba specjalnie traktować. Niedawno zostały jednak wprowadzone zmiany, które trzeba przekazać przedsiębiorcom, aby poprawnie wypełnili dokumentację. 

Jak zmieniły się kody odpadów?

aktualne kody odpadówZmiany w kodach odpadów na pewno zainteresują przedsiębiorstwa, które zajmują się wyrobem przedmiotów z drewna. Aktualne kody odpadów drewnianych, takich jak wióry i trociny, to 03 01 05. Tym tematem powinni być zainteresowani przedsiębiorcy, którzy produkują inne tekstylne przedmioty. W tym przypadku zmieniło się wiele kodów, które obowiązują od wiosny tego roku. Zmiany odczuwalne będą w branży związanej z hutnictwem żelaza i stali. Przykładem jest kod 10 02 12, który oznacza odpady z uzdatniania wody użytej do chłodzenia. Tak samo jest z branżą farmaceutyczną. Farmaceutyki również zmieniły swoje kody i są to chyba najpoważniejsze zmiany. Kiedy powstało rozporządzenie o kodach odpadów, to Polska nie należała do Unii Europejskiej. Dość niedawno temu UE zainteresowała się naszymi kodami, wprowadzając zmiany w całej branży farmaceutycznej, w celu ułatwienia ich sprawnej utylizacji. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy unikają dodatkowych formalności, przez co procedury stają się szybsze i prostsze. Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją chemii domowej nie odczuje żadnej zmiany. Kody pozostały w swej pierwotnej, niezmienionej formie.

Warto stale śledzić zmiany, aby posegregować prawidłowo odpady powstałe podczas produkcji lub działalności Twojego przedsiębiorstwa. Zachęcam każdego przedsiębiorcę do sprawdzenia aktualnej listy kodów, ponieważ branż, których dotknęły zmiany jest wiele. Przepisów prawa trzeba się trzymać, dlatego znajomość ich jest bardzo ważna przy prowadzeniu działalności.