Przemysł

Wytrzymałość materiałów na ściskanie

Często w celu zastosowania danego rozwiązania jest niezbędne przeprowadzenie stosownych badań. Jest to wymagane we wszelkiego rodzaju wdrożeniach niestandardowych, które bazują na innowacyjnych materiałach czy innych rozwiązaniach. Często podobne podejście jest wymagane w momencie zmiany dostawcy elementów używanych w konstrukcji danego wyrobu.

Odpowiedni rodzaj maszyny umożliwia pomiar sił

maszyna wytrzymałościowaWłaśnie wtedy próbki dostarczone przez nowego dostawcę muszą przejść stosowne testy mające na celu potwierdzenie ich przydatności w danej aplikacji. Często do tego celu wykorzystywana jest maszyna wytrzymałościowa, która umożliwia pomiar zarówno siły ściskającej jak i rozciągającej. Na tej podstawie wykwalifikowany personel jest w stanie ocenić potencjał danego elementu w rozwiązaniach bazujących na statycznym obciążeniu. W ten sposób w łatwy sposób można zmienić dostawcę materiałów wykorzystywanych przy budowie konstrukcji wsporczych wykonanych z metalu. Przykładem mogą być tutaj chociażby regały magazynowe wykonane z metalu. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej nośności, a więc wytrzymałości na ściskające naprężenia statyczne. Dzięki maszynie wytrzymałościowej inżynier może przeprowadzić stosowne testy, które są w stanie określić granicę sprężystości oraz plastyczności danego materiału. W ten sposób można ocenić jaka wartość obciążenia jest dopuszczalna w przypadku zastosowania konstrukcji wykonanej z danego materiału.

Oczywiście wartości te są korygowane o odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa, które eliminują ryzyko zawalenia się regału nawet w przypadku przekroczenia podanego obciążenia maksymalnego. Współczynniki bezpieczeństwa bowiem bardzo często są dobierane na wyrost i zapewniają one tak naprawdę kilkukrotnie większa obciążalność regału wykonanego z badanego stopu metalu.