Skorzystałam z ochrony prawnej dla lekarza

Pamiętam, że kiedy byłam na pierwszym roku studiów, bardzo zdziwiłam się, że lekarz musi mieć obowiązkowo wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Bez takiego ubezpieczenia nie można podjąć legalnie samodzielnej praktyki lekarskiej, a utrata ważności ubezpieczenia może wiązać się z bardzo wysokimi karami. Z roku na rok, już na studiach zrozumiałam, dlaczego jest to takie ważne.

Wybrałam ubezpieczenie chroniące prawnie lekarzy

ochrona prawna dla lekarzaZawód lekarza jest bardzo odpowiedzialny. Oczywiście zaczynając pracę nikt nie myśli o tym, że komuś zaszkodzi i postawi błędną diagnozę. Jednak jesteśmy tylko ludźmi i należy brać to pod uwagę, a koszty w przypadku spraw sądowych mogą być bardzo wysokie. Na tyle wysokie, że nikt nie poradziłby sobie z opłatą ich z własnej kieszeni. W takiej sytuacji naprzeciw lekarzom wychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe. Do jednego z nich udałam się tuż przed rozpoczęciem mojej samodzielnej praktyki lekarskiej. Powiedziałam agentowi, którego tam spotkałam, że interesuje mnie ochrona prawna dla lekarza. Od razu zaproponował mi on bardzo dobrą polisę ubezpieczeniową, którą można było opłacić do razu na rok z góry. Bardzo mi to odpowiadało, ponieważ dzięki temu nie musiałabym co miesiąc pamiętać o opłacie składki ubezpieczeniowej i poświęcać na to czas. Jednakże, jeszcze ważniejsze było dla mnie to, że polisa miała bardzo duży zakres.

Korzystając z takiej polisy mogłam mieć pewność, że jestem chroniona pod względem odpowiedzialności cywilnej. W razie czego ubezpieczenie pokrywało wszystkie koszty sądowe, koszty adwokata oraz zadośćuczynienia, które zostałoby zasądzone na rzecz poszkodowanego. Mając taką ochronę mogłam się skupić więc na swojej pracy, co było dla mnie najistotniejsze. Polecam to ubezpieczenie innym lekarzom.