Przemysł

Przywracanie zdatności cieczy roboczych

Procesy wytwarzania produktu bardzo często wymagają zastosowania wody w różnych postaciach. W niektórych przypadkach woda pełni rolę chłodziwa, w innych z kolei jest czynnikiem biorącym bezpośredni udział w procesie.

Jako chłodziwo wykorzystuje się wodę

uzdatnianie wody technologicznejW obu tych przypadkach woda pełni rolę cieczy, która wykonuje pracę. Niezależnie od zastosowania użyta ciecz robocza musi zostać w odpowiedni sposób przygotowana zanim trafi z powrotem do sieci odprowadzającej zanieczyszczenia czyli na przykład do sieci kanalizacyjnej. Jest to proces, który ma za zadanie wstępne oczyszczenie wody technologicznej z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą być groźne dla otoczenia i środowiska naturalnego. W tym celu wykonuje się uzdatnianie wody technologicznej. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj woda wykorzystywana do chłodzenia rdzeni reaktorów atomowych. Przy pomocy rozszczepiania atomu uzyskuje się bardzo dużą energię. Energia ta jest wydzielana w postaci ciepła, które następnie zamienia wodę w parę wodną, ta z kolei napędza turbiny. Przy pomocy turbin i generatora wytwarzana jest energia elektryczna. Woda zarówno wykorzystywana do chłodzenia jak i ta która napędza turbiny musi zostać w odpowiedni sposób uzdatniona. Z reguły woda ta krąży w obiegu zamkniętym, który umożliwia wykorzystanie wiele razy tej samej cieczy do wytworzenia energii elektrycznej. Jednakże w momencie, gdy woda zaczyna tracić swoje właściwości lub jest nadmiernie zanieczyszczona istnieje konieczność wymiany jej na nową.

Zachodzi więc konieczność uzdatnienia wody technologicznej, która została zużyta w wyniku zachodzenia procesu. Uzdatnianie wody technologicznej jest wykonywane w większości zakładów przemysłowych, a elektrownia jądrowa jest tylko jednym z przykładów, gdzie taki proces może zachodzić.