Reklama

Produkcja filmowa dla biznesu

Każda firma, instytucja czy jakikolwiek podmiot, któremu zależy na dobrym wizerunku, podejmuje określone działania w celu zaprezentowania swoich zalet. Służą do tego różne narzędzie promocji i reklamy. Jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem najskuteczniejszych, są filmy promocyjne. Coraz więcej podmiotów świadczących określone usługi korzysta z tego właśnie narzędzia.

Czym jest film korporacyjny?

produkcja filmów korporacyjnychJedną z odmian filmu promocyjnego jest korporacyjny klip video. Są to krótkie materiały, których długość nie przekracza zazwyczaj kilkudziesięciu sekund. Mogą mieć postać animacji, prezentacji graficznej lub filmu z udziałem aktorów. Są dynamiczne w swym przebiegu, a treści przekazywane są w sposób skondensowany i możliwie najbardziej uproszczony. Łączą w sobie cechy prezentacji oraz materiału reklamowego. Ich treść jest dokładnie przemyślana. Duże znaczenie ma również dźwięk, a także profesjonalny montaż. Całość tworzy łatwy w odbiorze klip, który prezentuje daną markę oraz korzyści płynące z korzystania z określonych usług. Produkcja filmów korporacyjnych prowadzona jest przez wyspecjalizowane zespoły. Są to grupy fachowców z różnych dziedzin, których wspólną cechą jest duża kreatywność. Swoją chęć tworzenia realizują we wspólnym działaniu, łącząc własne umiejętności i doświadczenia. Dzięki temu produkcje korporacyjne, chociaż z pozoru nie są wielkie, mają w sobie ogromny potencjał.

Nad takimi materiałami pracują bowiem filmowcy, operatory reżyserzy, graficy, scenarzyści, marketingowcy i wiele innych osób. Celem filmów korporacyjnych jest dotarcie do jak największej liczny osób. Przekaz ma przekazać niezbędne informacje o danej firmie i zachęcić do korzystania z jej usług poprzez prezentacje korzyści, jakie z tego płyną dla odbiorcy.