Budownictwo

Prawidłowe wykonanie odwiertów w gruncie

Wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych jest szczególnie ważne, gdy planujemy budowę domu z piwnicą. W tym przypadku, może to nam pomóc zaoszczędzić niepotrzebne koszty, związane z wyborem nieodpowiedniego miejsca budowy.

Kiedy należy wykonać badania geotechniczne?

odwierty geologiczneJeżeli planujemy budowę domu, zwłaszcza domu podpiwniczonego, niezbędne jest sprawdzenie warunków wodno- gruntowych. Ważne jest, aby sprawdzić to przed sfinalizowaniem zakupu działki, ewentualnie warto sporządzić tak zwaną umowę warunkową, która zabezpieczy nas przed zakupem nieodpowiedniej działki. Zatrudniony geotechnik określi nam poziom wody gruntowej, oraz oceni wahania tego poziomu. Budowanie piwnicy mija się z celem, w przypadku występowania wody na bardzo wysokim poziomie. W tym przypadku, budowa może być bardzo utrudniona i kosztowna. Jeśli jednak z jakiś względów mamy już taką niekorzystną działkę, to warto zrezygnować z budowy piwnicy. Oczywiście, istnieją metody skutecznego odwodnienia, ale jak wspomniałem wcześniej są nieopłacalne. Aby sprawdzić poziom wód gruntowych, należy wykonać odwierty geologiczne. Do tego celu najlepiej wykorzystać specjalizujące się firmy, które na bazie kilku odwiertów przedstawią nam bieżącą sytuację. Należy również pamiętać, że poziom wód nie jest cały czas stały i może się zmieniać w zależności od pory roku. Z reguły najwyższy poziom wód gruntowych jest na wiosnę, a najniższy w okresie letnim.Podstawową zasadą dobrego i miarodajnego wyniku jest wykonanie jak najwięcej odwiertów, dlatego lepiej rezygnować z firm które zakładają, że określenie warunków wodno – gruntowych, przedstawią na podstawie jednego odwiertu.

Powszechnie zakłada się, że cztery odwierty to minimum. Jeśli zdecydujemy się na dom z piwnicą, konieczna głębokość do prawidłowego wykonania badania, musi wynosić od 4 do 7 metrów, jeżeli bez piwnicy, to wystarczy 3 metrowa głębokość odwiertu.