Finanse

Odpowiedzialność państwa za polisolokaty

Istnieją różnorakie rodzaje ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. Możemy w dzisiejszych czasów ubezpieczyć się niemal od każdego wypadku, od wakacji pod emeryturę. Także obiekt ubezpieczenia to bardzo szerokie pojęcie, ubezpieczyć możemy niemal wszystko, nie tylko przedmioty materialne, także swoje zdrowie, wygląd itp.

Czym są ubezpieczenia i w jaki sposób rozpoznać ich prawdziwość?

polisolokaty oszustwoPolska jest krajem, w którym państwo stosuje technikę powierniczą, jest naszym publicznym ubezpieczycielem i zapewnia nam odpowiednie świadczenia wypłacając określone sumy pieniędzy wpłaconych zresztą przed nas wcześniej. Zwykle te środki są nam wypłacane dopiero w wypadku ziszczenia się jakiegoś warunku na przykład starości, wtedy odpowiednim świadczeniem państwowym jest emerytura, bezrobocie – wtedy jest to zasiłek dla bezrobotnych. Państwo ma także jeszcze jedną ważną rolę. Musi chronić nasze interesy jako ubezpieczonych. Ostatnio ważną sprawą były polislokaty. Osoby w nie wrobione oraz oszukane nie podlegały odpowiedniej ochronie ze strony państwa, co doprowadziło do utraty zaufania do państwa jako do naszego publicznego ubezpieczyciela. Okazało się, że państwo nie potrafi dostatecznie wypełniać swoich funkcji publicznych jeżeli nie ochroniło ludzi, których oszukano w sprawie polisolokat. Państwo nie zapewniło tym ludziom także odpowiednich warunków do rozwiązania polisolokat, przez co oszukane osoby musiały zapłacić niewiarygodne sumy pieniędzy, których do dziś nie odzyskają.

Podsumowując, wydaje się, że problem osób oszukanych przez ubezpieczycieli świadczących tak zwane usługi polisolokat dowodzi, że państwo nie jest w stanie dostatecznie chronić obywateli. Okazało się także, że osoby wrobione w polisokolaty nie zostały poinformowane o odpowiednich warunkach rezygnacji z nich.

Informacje pochodzą z http://polisolokaty-pomoc.pl