Usługi

Kontrola czasu pracy kierowców

Gwałtowny rozwój transportu kołowego generuje zapotrzebowanie na pracę kierowców. Zostają zatrudnieni przez przewoźników zajmujących się transportem osób i towarów z miejsca na miejsce. Ponieważ w ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost  liczby samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych wprowadzono pewne unormowania prawne dotyczące czasu pracy kierowcy.

Jak kontrolowany jest czas pracy kierowców?

ewidencja czasu pracy kierowcyUnormowania te mają zapewnić bezpieczeństwo na naszych drogach, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że długi czas prowadzenia pojazdu negatywnie wpływa na nasz refleks oraz zdolność postrzegania przestrzeni. Czas pracy kierowcy liczy się od chwili rozpoczęcia do zakończenia przez niego pracy. W tym okresie jest on zobowiązany nie tylko do prowadzenia pojazdu, ale również do nadzoru nad załadunkiem oraz rozładunkiem. Do obowiązków kierowcy należą również czynności spedycyjne oraz formalności administracyjne. Nie należy zapominać o wykonywaniu codziennej obsługi pojazdu. Wszystkie te czynności są zaliczane do czasu pracy kierowcy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dzienny okres prowadzenia pojazdu nie może przekraczać dziewięciu godzin, może jednak w wyjątkowych okolicznościach zostać przedłużony do dziesięciu, ale tylko dwa razy w tygodniu. Po każdym czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia pojazdu przysługuje czterdziestopięciominutowa przerwa. W każdej firmie transportowej ewidencja czasu pracy kierowcy jest kontrolowana i rozliczana przez powołane do tego osoby.

Pamiętajmy więc, że ewidencja czasu pracy kierowcy ma zapewnić jemu i innym użytkownikom dróg względne bezpieczeństwo. Ponieważ odpowiedni czas relaksu i wypoczynku  zapewnia bezpieczna i spokojną podróż. Dlatego też warto zapoznać się z tymi przepisami i sumiennie wprowadzać je w życie.