Przemysł

Kilka słów o hełmach i szkoleniach pracowników

Walka z rozprzestrzeniającym się pożarem jest prawdziwym wyzwaniem. Niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza te zajmujące się materiałami łatwopalnymi, powołują zakładowe jednostki przeciwpożarowe. W jaki sposób szkoli się osoby, które tam należą? Jakim sprzętem dysponują? Na czym opierają się szkolenia dla tych osób?

Kiedy hełmy i gaśnice są naprawdę potrzebne

Hełm strażackiOgień jest żywiołem, który stanowi bardzo duże zagrożenie, kiedy jest niekontrolowany. Dlatego też, tematyka związana ze zwalczaniem szybko rozprzestrzeniających się płomieni jest często podejmowana przez szkoleniowców BHP. Zdarza się, że zakłady powołują jednostki przeciwpożarowe, których celem jest jak najszybsza reakcja w razie powstania zagrożenia. Pracodawca zapewnia im szkolenie i sprzęt wymagany do przeprowadzenie skutecznej i sprawnej akcji ratowniczej. Osoby te często szkolą członkowie Państwowej Straży Pożarnej, którzy swoją wiedzą, wraz z doświadczeniem, zapoznają pracowników z niezbędnymi procedurami. Uczą się przede wszystkim klasyfikacji środków przeciwpożarowych i metod zwalczania ognia. Jeśli zaś chodzi o sprzęt, to często korzysta się z ofert profesjonalnych firm. Do podstawowego wyposażenia należy hełm strażacki. Są one specjalnie zaprojektowane, by chronić przed działaniem cieplnym ognia. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dlatego, że muszą sprawdzić się w wypadku spadających przedmiotów, czy części. Rynek posiada szeroką ofertę hełmów, a różnią się one specyfiką techniczną. Każdy z nich cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz możliwością szybkiego wyekwipowania.

Nie da się ukryć, że możliwość szybkiego ubrania wymaganego sprzętu pozwala na sprawne rozpoczęcie działań eliminujących pożar. Na szkoleniach często porusza się temat związany z odpowiednim przechowywaniem sprzętu przeciwpożarowego i takim do niego dostępem, by jak najprędzej przystąpić do akcji.