Budownictwo

Kiedy zrobić przepust drogowy?

Przy wykonywaniu wysokiej klasy drogi szybkiego ruchu lub dojazdu do posesji może zaistnieć potrzeba zbudowania przepustu drogowego. Przepusty drogowe wykonuje się w celu przeprowadzenia przez nasyp drogi cieku wodnego, najczęściej rowu melioracyjnego, rzadziej strumienia.

Jaką rurę wybrać?

rury pod przejazdPrzepusty pozwalają także na przeprowadzenie pod drogą instalacji technicznych, najczęściej w celu doprowadzenia różnych mediów do danej działki. Pod wcześniej wspomnianymi, wysokiej klasy drogami szybkiego ruchu, tworzy się przepusty drogowe żeby umożliwić przejście pod drogą zwierzętom, dziko zamieszkującym dany teren. Przed wykonaniem przepustu na rowie melioracyjnym, należy sprawdzić, w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, kto jest jego właścicielem. Nawet jeśli rów przebiega przez teren, który jest całkowicie naszą własnością, najprawdopodobniej należy on do gminy, na terenie której znajduje się nasza działka. Po załatwieniu wszystkich formalności czas wybrać odpowiednie rury pod przejazd. Najczęściej można spotkać przepusty wykonane z rur betonowych. Zapewne dlatego, że są one tanie i całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Rury betonowe składają się z piasku, żwiru, cementu oraz wody, zatem jeśli betonowa rura ulegnie zniszczeniu, nie dojdzie do skażenia środowiska. Rura z betonu może posłużyć nawet kilkadziesiąt lat. Powoli rury betonowe są zastępowane rurami z tworzyw sztucznych, głównie ze względu na obniżenie kosztów montażu, dzięki ich mniejszej masie.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu w trakcie montażu. Ich transport jest również tańszy i nie wymaga stosowania zabezpieczeń, jak w przypadku rur betonowych. Ponad to rury z tworzyw sztucznych są odporne na powstawanie korozji i mają gładką powierzchnię.